AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (AİRCAST) SÜNGERLİ BEDENSİZ

Ayak bileği kronik instabilitesinde. Alçı sonrası stabilizasyon amaçlı, Ayak bileğine tam ve maksimum stabilizasyon sağlar.

ML-0405-3


Galeri Benzer Ürünler