AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (AİRCAST) JELLİ BEDENSİZ

Ayak bileği kronik instabilitesinde. Alçı sonrası stabilizasyon amaçlı, ayak bileği tam ve maksimum stabilizaston sağlar.

ML-0405-4


Galeri Benzer Ürünler