EPİLUX EPİKONDİLİT BANDI (BEDENSİZ)

Epikondilit tedavisinde kullanılır. Kompresyon uygulayarak tendonlardaki yükü azaltır.

ML-0134


Boyutlar Galeri Benzer Ürünler

Bedenler / Ebatlar

........
UNISIZE