Sosyal Sorumluluk

Ortholand

Bir ülkenin kalkındığının göstergesi, dikilen gökdelenlerin çokluğu ile değil, ülkenin en tenha bölgesindeki evlerin ne kadar insani koşullarda olduğuyla ölçülür. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini kişi başına düşen araba sayısıyla değil, kişi başına düşen adım sayısıyla ölçebilirsiniz. Gelir dağılımındaki adaleti keşfedebileceğiniz en uygun yer ise toplumun en alt tabakasındaki insanın midesindeki boşluktur.

Sokak Çocukları
Biz Tehlike Değiliz - Tehlikedeyiz!

Sokak çocuklarının çoğu kimsesiz değildir; ancak içinde bulundukları aile bağlarının niteliği, bu çocukları ya sokaklarda çalışarak aile bütçesine yardımcı olmaya ya da evden kaçmaya yönelten nedendir. Aslında bu çocuklar, sokakların ‘kimsesiz’leridir. Çünkü onlar, içinde yaşamak için uğraş verdikleri topluma yabancılaşmışlardır. Onlar genellikle uyuşturucu kullanmaya ve suç mağduru ya da sanığı olma tehlikeleri ile karşı karşıyadırlar.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’si (ÇHS) çerçevesinde ele alındığında, bu çocuklar, özel koruma önlemlerine muhtaç çocuklar kategorisinde değerlendirilmektedir. Tüm dünyada tarih boyunca görülen en kalabalık çocuk kuşağı, içinde bulunduğumuz on yıl içinde dünyaya gelecektir ve bunların 1.5 milyonu da Türkiye’de doğacaktır. Bu çocukların bir bölümü; yoksulluk, aşırı kalabalık, fiziksel, ekonomik, cinsel ya da duygusal istismar gibi etkenler nedeniyle aileleri ile sorun yaşayacaktır. Koşullara uyum sağlamak için gösterilecek çabalara karşın, bu çocukların önemlice bir bölümü Türkiye’deki kentlerin sokaklarında yaşayan ve çalışan çocukların saflarına katılacaktır.

Mevcut Durum
Türkiye’de kentlerin sokaklarında yaşayan ve/veya çalışan çocuk sayısı, son dönemde gözle görülür biçimde artmıştır.
Pek çok çocuk anne-babaları tarafından sokakta çalışıp aile geçimine destek vermeye zorlanmaktadır.
İstismarcı ailelerden gelen çocukların bazıları, kurtuluşu sokaklarda aramaktadırlar.
Çoğu zaman okula gidemeyen, gitse bile ev ödevlerini yapacak ortam ve zamanı bulamayan bu çocukların birçoğu, eğitim sisteminin dışında kalmakta, bu da vasıflı işler için gerekli olan ilköğretim diplomalarını alma şanslarını sınırlamaktadır.
Çocukların çoğu, sokaktayken kötü muameleye, fiziksel ve/veya cinsel istismara, hastalıklara ve yetersiz beslenmeye maruz kalmakta, madde bağımlısı haline gelmektedir.

Eylemler
Sokak çocuklarına güvenli bir ortam sağlanması ve toplumla yeniden bütünleşmelerine yardımcı olacak becerilerin geliştirilmesi.
Cinsel istismara maruz kalanlar, uçucu madde bağımlısı olanlar, sokaklarda çeşitli işler yapanlar, evlerinden kaçanlar ya da sokağa itilenler gibi farklı gereksinimleri olan çocuklar için güvenli ve destekleyici ortamlar sağlanması.
Çocukların sokakta yaşamalarına ve/veya çalışmalarına yol açan temel nedenlere karşı alınacak önlemlerin desteklenmesi.
Kaynakları harekete geçirmek, sokak çocukların eğitim ve öğretim gereksinimlerini karşılamak üzere, hükümet kuruluşları ile birlikte özel sektör ve kamu sektörü ile ortak çalışmalar geliştirilmesi.
Polis, jandarma, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, vb. gibi bu konumdaki çocuklarla ilgili görevler yapan kişilere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi ve bu çalışmaların desteklenmesi.

Beklenen Değişiklikler
Güvenli ve korunaklı ortamlar sağlanarak, sokakta yaşayan ve çalışan çocuk sayısı azaltılacaktır.
Okul terk olaylarında azalma sağlanacaktır.
Sokakta çalışan çocukların sayıları azaltılacaktır.
Çocuk suçlarıyla çocukların karıştıkları suçlarda azalma görülecektir.
Çocukların fiziksel ve cinsel sömürüsü azalacaktır.
Sokaktaki çocuklarda cinsel ilişki yoluyla ya da başka yollardan bulaşan hastalık vakaları azalacaktır.
Toplumla yeniden bütünleşebilmeleri için sokak çocuklarına temel eğitimin yanı sıra, sosyalleşme ve mesleki eğitim imkânları sağlanacaktır.
Sokaktaki çocukların durumuna ilişkin geliştirilecek çözümler uzun vade de toplumun refahını olumlu etkileyecektir.

Unicef